„სპექტრში“ საბუთების მიღების ვადად ა.წ. 22 - 29 სექტემბერი განისაზღვრა

„სპექტრში“ საბუთების მიღების ვადად  ა.წ. 22 - 29 სექტემბერი განისაზღვრამათთვის , ვინც 5-6 სექტემბერს პროფესიული ტესტირება წარმატებით გაიარა კოლეჯში „სპექტრი“ საბუთების მიღების ვადად ა.წ. 22 - 29 სექტემბერი განისაზღვრა .

 

საბუთების მიღება მიმდინარეობს 11სთ -დან 17 სთ-ის ჩათვლით.(შაბათ-კვირის გარდა.)
✍️ 2020 წლის საშემოდგომო მიღებისთვის   კოლეჯში ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:
✅1. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
✅2. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველის
2ც. ფოტოსურათი (3X4);
✅3. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველის
საბაზო/პროფესიული/ზოგადსაგანმანათლებლო/უმაღლესი
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის  ასლი .
თუ აპლიკანტი არასრულწლოვანია და განცხადება შემოაქვს მის მშობელს,
✅დამატებით უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
1. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველის
მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის, პირადობის მოწმობის ასლი ;
2. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველის
დაბადების მოწმობის ასლი;
3. მინდობილობა - კანონიერი წარმომადგენლობის შესახებ ან
უფლებამოსილების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი თუ
✅განცხადება შემოაქვს კანონიერ წარმომადგენელს.
პირებეი რომლებიც გაივლიან სასწავლო კურს „შემდუღებელი“ უნდა წარმოედგინონ ფორმა100
✅პირები რომლებიც, კოვიდ19-ის მიერ შექმნილი ეპიდ. ვითარების გამო იმყოფებიან თვითიზოლაციაში ან  სამკურნალო დაწესებულებაში და ვერ ახერხებენ საბუთების შემოტანას დაგვაიკავშირდით საკონტაქტო ტელ 598630969 ; 557 98 92 29

 

„სპექტრში“ საბუთების მიღების ვადად  ა.წ. 22 - 29 სექტემბერი განისაზღვრა

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper