ჯგ.N252 კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური

კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური. ჯგ.#252

სალექციო ცხრილი ჯგ.N252

JoomShaper